رفتن به محتوای اصلی
شرکت گروه فناوران ایرمان انرژی
02166565004

مراحل انتخاب ظرفیت و آرایش آرایه فتوولتاییک در حالت طراحی بر اساس میزان فضاي موجود

گام اول: اندازهگیري مساحت فضاي موجود براي نصب آرایه فتوولتاییک. ابتدا مساحت مکان مورد نظر برحسب متر مربع اندازهگیري می شود. در اندازه گیري باید قسمتی از سطح در نظر گرفته شود که کمترین سایه را داشته یا در صورت…

ادامه مطلب
برگشت به بالا