رفتن به محتوای اصلی
شرکت گروه فناوران ایرمان انرژی
02166565004

طراحی سیستم فتوولتائیک براي یک منزل مسکونی

در این قسمت مراحل طراحی سیستم فتوولتائیک با اجرا بر روي یک سیستم نمونه تشریح می شود. فرض می شود سیستم فتوولتائیک براي تغذیه انرژي الکتریکی مورد نیاز در یک ساختمان مسکونی طراحی شود. به منظور برآورد مصرف انرژي الکتریکی…

ادامه مطلب

اجزاي سیستم فتوولتاییک

تجهیزات مورد نیاز براي تولید برق از انرژي خورشیدي عبارتند از .آرایه ي فتوولتاییک. . سیستم هاي دنبال کننده ي تابش خورشید .AC/DC اینورتر یا مبدل الکترونیک قدرت ذخیره ساز. . دنبال کننده حداکثر توان .سایر تجهیزات.

ادامه مطلب
برگشت به بالا